Alt du trenger å vite om Husbanken

Byggmann leverer boliger som tilfredsstiller Husbankens krav

Hvordan få lån, hvilke lånemuligheter finnes og hvilke boliger tilfredsstiller kravene?

Drømmer du om å eie din egen bolig, men er usikker på finansieringen? Husbanken kan i mange tilfeller være nøkkelen til å realisere din egen bolig. Enten du er førstegangskjøper, ønsker å bygge nytt, eller vil oppgradere din nåværende bolig til en mer miljøvennlig standard, tilbyr Husbanken ulike lån som kan hjelpe deg på veien.

Mange av boligene til Byggmann kvalifiserer f.eks. for Husbanklån, på grunn av flere faktorer som vi skal se nærmere på i denne artikkelen.

Hva er egentlig Husbanken?

Husbanken er en statlig etat i Norge som har som formål å bidra til at alle har et trygt og godt sted å bo.

Etableringen av Husbanken i 1946 har vært en nøkkelfaktor i utviklingen av bedre boforhold i Norge og har vært et av etterkrigstidens store velferdsprosjekter.

I dag spiller Husbanken fortsatt en sentral rolle i å tilby finansielle løsninger for boligkjøpere og utbyggere.

– Alle skal bo trygt og godt!

Hvem kan få lån i Husbanken?

Husbanken tilbyr lån til ulike grupper som kan ha utfordringer med å få finansiering gjennom tradisjonelle banker. Dette inkluderer bl.a.:

 • Førstegangskjøpere.
 • Familier med lav inntekt.
 • Personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Eldre som trenger tilpasning av boligen.
 • Husstander i områder med høye boligpriser.

For å kvalifisere til lån i Husbanken må du kunne dokumentere behovet ditt og oppfylle visse kriterier knyttet til inntekt og formue.

Se våre husmodeller

Få boliginspirasjon i vår huskatalog.

Det finnes to typer Husbanklån: Startlån & Grunnlån

Husbanken tilbyr hovedsakelig to typer lån: startlån og grunnlån.

Her er hva de innebærer:

Husbankens Startlån

Startlånet er ment for de som har problemer med å få lån i vanlige banker. Dette kan være førstegangskjøpere, familier med lav inntekt eller personer med økonomiske utfordringer. Startlånet kan brukes til:

 • Kjøp av bolig.
 • Refinansiering for å beholde boligen.
 • Utbedring og tilpasning av bolig.

Kravene for startlån er fleksible, men det er viktig å kunne vise at man har en stabil inntekt og evne til å betjene lånet over tid.

Les mer om startlån her »

Husbankens Grunnlån

Grunnlånet er primært rettet mot de som ønsker å bygge nye boliger eller oppgradere eksisterende boliger for å oppnå bedre energi- og miljøstandarder. Grunnlånet kan brukes til:

 • Nybygging av boliger.
 • Ombygging og oppgradering av eksisterende boliger.
 • Energioppgradering for å gjøre boligen mer miljøvennlig.

For å kvalifisere for grunnlån må boligen oppfylle visse tekniske krav og miljøstandarder som Husbanken har satt.

Les mer om andre lån fra Husbanken »

Se våre husmodeller

Få boliginspirasjon i vår huskatalog.

Eksempler på hus som kan bli godkjent for Husbanken

Husbankens krav til nye boliger

For å kvalifisere for Husbanklån, må boligen oppfylle en rekke krav som sikrer at boligen er bærekraftig, tilgjengelig og tilpasset beboernes behov. Disse kravene inkluderer:

 1. Energieffektivitet: Boligen må ha gode energiløsninger, som bl.a. bruk av fornybar energi, god isolasjon, tetthet og energieffektive vinduer.
 2. Universell utforming: Boligen må være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, noe som innebærer eksempelvis trappefri adkomst, brede døråpninger og tilrettelegging av baderom.
 3. Miljøhensyn: Boligen bør ha miljøvennlige materialer og byggemetoder som reduserer klimagassutslipp (Byggmann fører f.eks. et detaljert klimaregnskap).
 4. Levekår: Boligen skal bidra til gode levekår ved trygghet, sunnhet og tilpasset beboernes behov.

 

Hvordan type boliger og hus kvalifiserer til Husbanklån?

Ikke alle typer boliger kvalifiserer for Husbanklån. Her er noen eksempler på hva som kvalifiserer:

Eneboliger og småhus

Eneboliger og småhus som oppfyller Husbankens krav til energi, miljø og tilgjengelighet kan kvalifisere for Grunnlån.

Dette kan være boliger som er bygget med høy miljøstandard og inkluderer tilpasninger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Leiligheter og rekkehus

Leiligheter og rekkehus i boligprosjekter som er planlagt med bærekraftige løsninger og god tilgjengelighet kan også kvalifisere for grunnlån. Dette inkluderer boliger i større boligprosjekter som har fokus på energi- og miljøvennlig bygging.

Oppgraderte og renoverte boliger

Eksisterende boliger som gjennomgår betydelige oppgraderinger for å møte Husbankens krav til energi og miljø kan også kvalifisere for grunnlån.

Dette kan eksempelvis være eldre boliger som etterisoleres, får nye vinduer og dører, eller installerer moderne energiløsninger som solcellepaneler.

Tilpassede boliger

Boliger som bygges eller tilpasses for å møte spesielle behov, som for eksempel tilpasning for eldre eller personer med funksjonsnedsettelser, kan kvalifisere for både startlån og grunnlån. Dette sikrer at flere kan bo trygt og komfortabelt i sine egne hjem.

Se våre husmodeller

Få boliginspirasjon i vår huskatalog.

Byggmann bygger boliger som kvalifiserer til Husbanklån

Hos Byggmann er vi stolte av å tilby boliger som oppfyller Husbankens krav. Våre boliger er designet for å være energieffektive, miljøvennlige og tilgjengelige, slik at de passer for alle typer husholdninger – og oppfyller kravene for å få finansiering gjennom Husbanken.

Kontakt oss i dag for å lære mer om våre boligmodeller og hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere boligdrømmen din med støtte fra Husbanken.

Last ned huskatalog

Se våre boliger i huskatalogen.

Eksempler på hus som kan bli godkjent for Husbanken