20. juni 2022 anna

Det finnes mange måter å bygge et hus eller hytte på. Hos Byggmann har vi en egen husfabrikk som tilbyr precut og element. Men hva er egentlig precut og element, og hva er fordelen med dette når du skal bygge?

Du er kanskje midt i prosjektplanleggingen og har hørt begrepene precut og element, uten å vite helt hva de betyr og hvilke fordeler det gir. Vi skal her prøve å gi deg en god forklaring, slik at du får en dypere forståelse for nettopp disse begrepene.

Precut og element fungerer i grunnen som byggeklosser som bidrar til å effektivisere byggeprosessen. Det er husets vegger og tak som blir ferdig bygd innendørs og fraktet til arbeidsplassen for montering.

Element

Element kan brukes i mange typer bygg. Eksempelvis i leilighetsbygg, flermannsbolig, enebolig, hytter, naust og garasjer. Hos vår husfabrikk får du skreddersydde element til vegger, gulv og tak, også i kombinasjon med stål og betong. Vi bygger elementene innendørs i vår fabrikk, og frakter det til byggeplass klart til montering.

 

Fordelen med element er at det ikke tar lang tid fra arbeidet begynner, til huset står ferdig. Det reduserer også faren for fuktskader underveis, ettersom at elementene bygges og fraktes under tørre forhold.

Precut

Precut er ferdig kappede planker som er utfrest og nummerert, slik at det skal bli enkelt for de på byggeplassen å sette rammeverket sammen. Dette gjør byggeprosessen mer effektivt og nøyaktig ettersom alt er ferdig kappet og klart til montering.

 

Fordelen med precut er at man har mer fleksibilitet og større valgmuligheter når det kommer til utforming. Precut gjør det også enklere å gjøre endringer og spesialtilpasninger underveis i prosessen.