Fekk sette vårt eige preg

AMALIE OG JON ERIK BYGDE DRAUMEHEIMEN:

– Vi gjorde det til vårt

Heime hjå familien Ristesund Ertesvåg bur mamma Amalie, pappa Jon Erik, Tale (5år) og vesle Saga (5mnd). Dei har nettopp flytta inn i sin draumeheim, midt i hjartet av Ulsteinvik.

Vi merka fort at den tomannsbustaden, som vi budde i tidlegare, blei for liten for oss i framtida. Vi såg derfor først på moglegheita for å renovere ein gamal einebustad, men det la vi fort frå oss.

Amalie og Jon Erik hadde høyrt om Meisterbygg Møre v/Arild Aarseth som dreiv business i Ulsteinvik, så då dei høyrde at MBM hadde kjøpt ei tomt dei skulle bygge på, tok dei kontakt. Etter å ha prata med MBM v/Arild, var ikkje paret i tvil – det var her dei ville bygge draumeheimen.

«Huset ligg slik at det er kort veg for jentene til både besteforeldre og vener. Det er heller ikkje lang veg til verken sentrum, skole eller barnehage», seier Amalie med vesle Saga på fanget.

Ein bustad med moglegheiter

Etter eit lite møte med MBM v/Arild om diverse hustypar og sjølve prosessen, fall paret for det som hadde blitt presentert for dei.

«Vi likte godt hustypen, ein Faro spesial, som vi såg kjempepotensial med»

Med utgangspunkt i Faro spesial som dei fekk presentert, har paret sjølv gjort bustaden om til sin. Dei har teikna om rominndelinga i bustaden saman med MBM v/Arild, slik at det skulle passe deira ønsker og behov.

Etter fleire idemøter med MBM v/Arild, fall bitane endeleg på plass og paret var klare for å gjere bustaddraumen om til verkelegheit.

Vi fekk sette vårt eige preg på bustaden

Knirkefri prosess

Det tok omlag eit år frå paret signerte avtalen med byggjefirmaet Meisterbygg Møre til drøymebustaden sto ferdig og var innflyttingsklart.

«Sjølv med Covid, gjekk prosessen ganske så knirkefritt. MBM v/ Arild «pusha» der han kunne pushe» seier Jon Erik.

Paret fortel at dei har vært særs fornøgd med Arild og gjengen i Meisterbygg Møre. Det var ingen ting som var eit problem, dei kom med løysningar og tips undervegs gjennom heile prosessen.

«Å byggje bustad er ein stor og svært krevjande prosess, så det å då ha trygge og gode handverkarar som veit kva dei snakkar om, er heilt essensielt.  Gjengen i Meisterbygg Møre er alle svært serviceinnstilte og løysningsorienterte. Vi fekk alltid ærlege og oppriktige svar, noko som var ei tryggheit for oss» slår Jon Erik fast.

«Eit eksempel som vi kan nevne er utestova. I katalogen var dette berre eit overbygg, men så tenkte vi at det hadde vore kjekt med ei utestove. Vi lufta derfor tanken for Arild og det var sjølvsagt ingen problem. Vi hadde tenkt at vi på sikt kunne sette inn dører til utestova, men då var MBM v/Arild på ballen med ein gong og fiksa dette. Han har verkeleg vore til god hjelp» forklarar Amalie medan ho kikar ut på utestova.

Heile prosessen har gått over all forventning for Amalie og Jon Erik. Huset kom som precut, så alt gjekk veldig fort allereie frå start av. Etter tre veker var bygget omtrent heilt tett. Paret har gjennom heile prosessen hatt tett dialog både med Arild og snekkarane i MBM. Med så tett oppfølging, tips og råd på vegen, var dei trygge på at dette var godt handverk.

Dei fortel vidare at dei også var veldig fornøgd med dei gode samarbeidspartnarane som MBM hadde. Dei gjorde det enkelt for dei i ein nokså overveldande prosess der ein skal forholda seg til mange partar.

Tilpassa etter behov

«Det tar litt tid å kome seg på plass, ein må ta ting litt etter kvart, slik at ein får budd seg litt til inne i huset. Vi er veldig fornøgde med endringane vi har gjort. Vi fekk byggje vår draumeheim og tilpassa den som vi ønska» seier Amalie.

Amalie og Jon Erik er begge fornøgde med det nye huset sitt og den tilpassa rominndelinga. Huset har ei opa og luftig stove- og kjøkkensone, romslege bad og soverom. I fyrste etasje finn du også eit romsleg vaskerom med utgang til garasjen og ei kjellarstove som ungane kan boltre seg i. I tillegg er det høgt oppunder taket, som bidreg til å skape ein open og luftig følelse, noko paret liker veldig godt.

Huset har store vindauge som gir mykje godt lys og skaper ein romsleg følelse. Frå spisebordet kan familien sitje og nyte middagen til den herlege utsikten over havet og heimbyen. Med eit så stort og luftig hus kan familien no invitere både vener og familie på besøk, utan å måtte uroa seg for å ha for liten plass.

«Det fine var at vi hadde moglegheita til å gjere det til vårt. Mange trur at dei er bunden til den spesifikke planløysinga som visast i katalogane, men vi har gjort om mykje. Her var MBM v/Arild også flink til å komme med tips og råd, slik at vi fekk det akkurat slik vi ønska» fortel Amalie.

Meisterbygg Møre AS

 • Meisterbygg Møre blei etablert i 2009 og har i dag 8 ansatte
 • Tilbyr tømreroppdrag til både privat og offentlig sektor.
 • Jobbar med nybygg, rehabilitering, påbygg og tilbygg, samt oppussing og betongarbeid.
 • Er forhandlar av bustadkjeden Byggmann, som tilbyr bustadar, hytter og garasjer.

Fikk sette vårt eget preg

AMALIE OG JON ERIK BYGDE DRØMMEHJEMMET:

– Vi gjorde det til vårt

Hjemme hos familien Ristesund Ertesvåg bor mamma Amalie, pappa Jon Erik, Tale (5år) og lille Saga (5mnd). De har nettopp flyttet inn i sitt drømmehjem, midt i hjertet av Ulsteinvik.

Vi merket fort at tomannsboligen, som vi bodde i tidligere, ble for liten for oss i fremtiden. Vi så derfor først på muligheten for å renovere en gammel enebolig, men det la vi fort fra oss.

Amalie og Jon Erik hadde hørt om Meisterbygg Møre v/Arild Aarseth som drev business i Ulsteinvik, så da de fikk vite at MBM hadde kjøpt en tomt han skulle bygge på, tok de kontakt. Etter en samtale med MBM, var paret ikke i tvil – det var her de ville bygge drømmehjemmet sitt.

«Huset ligger slik til at det er kort vei for jentene til både besteforeldre og venner. Det er heller ikke lang vei verken til sentrum, skole eller barnehage», sier Amalie med lille Saga på fanget.

En bolig med muligheter

Etter et lite møte med MBM v/Arild om diverse hustyper og muligheter de hadde, falt paret for det som hadde blitt presentert for dem.

«Vi likte godt hustypen, en Faro spesial, som vi så kjempepotensial med»

Med utgangspunktet i Faro spesial som de fikk presentert, har paret selv gjort boligen om til sin. De har tegnet om rominndelingen i boligen sammen med MBM v/Arild, slik at det skulle passe deres ønsker og behov.

Etter flere idemøter med MBM, falt bitene endelig på plass og paret var klare for å gjøre boligdrømmen om til virkelighet.

Vi fikk sette vårt eget preg på boligen

Knirkefri prosess

Det tok ca. et år fra paret signerte avtalen med byggefirmaet Meisterbygg Møre til drømmeboligen sto ferdig og var innflytningsklar.

«Selv med Covid, gikk prosessen ganske så knirkefritt. MBM v/Arild pushet der han kunne pushe» sier Jon Erik

Paret forteller at de har vært veldig fornøyd med Arild og gjengen i Meisterbygg Møre. Det var ingen ting som var et problem, de kom med løsninger og tips underveis gjennom hele prosessen.

«Å bygge bolig er en stor og svært krevende prosess, så det å da ha trygge og gode håndverkere som vet hva de snakker om, er helt essensielt. Gjengen i Meisterbygg Møre er alle svært serviceinnstilte og løsningsorienterte. Vi fikk alltid ærlige og oppriktige svar, noe som var en trygghet for oss» slår Jon Erik fast.

«Et eksempel som vi kan nevne er utestuen. I katalogen var jo dette bare et overbygg, men så tenkte vi at det hadde vært kjekt med en utestue. Vi luftet derfor tanken for Arild og det var jo selvfølgelig ingen problem. Vi hadde jo tenkt at vi på sikt kunne sette inn dører til utestuen, men da var Arild på ballen med en gang og fikset dette. Han har virkelig vært til god hjelp» forklarer Amalie mens hun kikker ut på utestuen.

Hele prosessen har gått over all forventing for Amalie og Jon Erik. Huset kom som precut, så alt gikk veldig fort allerede fra starten av. Etter tre uker var bygget omtrent helt tett. Paret har gjennom hele prosessen hatt tett dialog både med Arild og snekkerne i MBM. Med så tett oppfølging, tips og råd på veien, var de trygge på at dette var godt håndverk.

De forteller videre at de også var veldig fornøyde med de gode samarbeidspartnerne som MBM hadde. De gjorde det enkelt for dem i en nokså overveldende prosess der man skal forholde seg til mange parter.

Tilpasset etter behov

«Det tar jo litt tid å komme seg på plass, man må ta ting litt etter hvert, slik at man får bodd seg litt til inne i huset. Vi er veldig fornøyde med endringene vi har gjort. Vi fikk bygge vårt drømmehjem og tilpasset det som vi ønsket» sier Amalie.

Amalie og Jon Erik er begge fornøyde med det nye huset sitt og den tilpassede rominndelingen. Huset har en åpen og luftig stue og kjøkkensone, romslige bad og soverom. I første etasje er det også et romslig vaskerom med utgang til garasjen og en kjellerstue som ungene kan boltre seg i. I tillegg er det høyt oppunder taket, som bidrar til å skape en åpen og luftig følelse, noe paret liker veldig godt.

Huset har store vinduer som gir mye godt lys og skaper en romslig følelse. Fra spisebordet kan familien sitte og nyte middagen til den herlige utsikten utover havet og hjembyen sin. Med et så stort og luftig hus kan familien nå invitere både venner og familie på besøk, uten å måtte bekymre seg for plassen.

«Det fine var jo at vi hadde muligheten til å gjøre det til vårt. Mange tror jo at de er bundet til den spesifikke planløsningen som vises i katalogene, men vi har jo gjort om mye. Her var Arild også flink til å komme med tips og råd, slik at vi fikk det akkurat som vi ønsket.» forteller Amalie

Meisterbygg Møre AS

 • Meisterbygg Møre ble etablert i 2009 og har i dag 8 ansatte
 • Tilbyr tømreroppdrag til både privat og offentlig sektor.
 • Jobber med nybygg, rehabilitering, påbygg og tilbygg, samt oppussing og betongarbeid.
 • Er forhandler av boligkjeden Byggmann, som tilbyr boliger, hytter og garasjer.

Bolig favoritter

Vi vår huskatalog finner du 35 ulike husmodeller i både moderne og tradisjonell stil. Vi har satt sammen en liste over våre mest populære boliger.

Faro – Åpen og luftig bolig

Med Faro får du en særpreget funkisbolig, med en herlig terrasse og integrert garasje. Store vindusflater og en skrå himling, skaper et åpent og luftig preg. Boligen har blant annet fire soverom, et romslig vaskerom, to stuer og en integrert garasjebod.

Klikk deg inn å les mer om vår husmodell Faro

Estoril – Elegant og herskapelig

Estoril er en villa med tidløs eleganse. Smarte planløsninger, store soverom og en elegant og herskapelig fasade. Denne herskapelige og tradisjonelle villaen er tilpasset skrå tomter.

 

Klikk deg inn for å bli mer kjent med husmodellen Estoril

Sjong – Klassisk og romslig

Med sine fem soverom og to stuer er Skjong en klassisk bolig, med plass til hele storfamilien. To fulle etasjer gir boligen mange spennende muligheter. Med sine 238 kvadratmeter er Skjong en tradisjonsrik familiebolig.

 

Du kan lese mer om familieboligen Skjong her

Braga – Lys og utsikt

Med sitt rene uttrykk gir Braga et moderne og minimalistisk preg. Store vindusflater og takvinduer gir masse lys. Fra loftsstuen har man tilgang til overbygd veranda. I denne moderne, familievennlige boligen finner du alt du trenger.

 

Les mer om Braga her

Midsund – Bolig for storfamilien

Midsund har et tidsriktig ytre, store oppholdsrom og hele fem soverom. Dette er en bolig for storfamilien og de som ønsker å ha mange på besøk. Denne boligen har hele fem soverom, et praktisk vaskerom, et kontor og to bad. I tillegg finner du her en ekstra TV-stue hvor barna kan benytte.

 

Klikk deg inn her for å bli bedre kjent med Midsund her

Omenås – Særegen bolig på ett plan

Omenås preges av to fløyer som knyttes sammen av et sentralt inngangsparti. Store vinduer og skrå himling gir mye naturlig lys i boligen. Boligen rommer fire soverom, bad, vaskerom og en stor åpen stue- og kjøkkenløsning. Fra boligens carport kan du ta deg inn i en sportsbod dom gir gode oppbevaringsmuligheter. Dette er en bolig for deg som ønsker å ha alt samlet på en flate.

 

Klikk deg inn å les mer om husmodellen Omenås

Rehabilitering

Har du behov for et tilbygg, ombygging, modernisering eller rehabilitering?

Det kan ofte virke for stort og uoversiktlig når man skal starte slike prosjekter. Da er det ofte godt å ha en håndverker som har erfaringen og kunnskapen til å kunne gi deg råd og rettledning på hvordan man kan og bør løse prosjektet. Vi har kvalifiserte håndverkere som står klar til å hjelpe, og tar gjerne en uforpliktende prat for å komme frem til den beste løsningen for deg.

Nytt tak

Taket er husets femte fasade og langt på vei den viktigste. Tett og pålitelig tak er en av de beste investeringene du kan gjøre når du vurderer renovering. Vi har mange taktekkingstyper å velge mellom. Husk på at taket er så mye mer enn bare det som vises. Våre forhandlere har erfaring som gjør at du kan ta et trygt valg.

Nye vindu og dører

Kanskje trenger du nye vinduer og dører fordi de gamle ikke tilfredsstiller dagens standard, eller kanskje vil du skifte vinduer og dører for å gi bygget et annet arkitektonisk uttrykk? Nye vindu slipper ut ca. 70% mindre varme enn gamle vinduer! Uansett så vil nye vinduer og dører kunne gi vesentlig bedre isolering og begrense varmetapet i et bygg.

Utvendig kledning

Som regel skifter man utvendig kledning på grunn av slitasje eller råte. Når man først skal skifte kledning kan det være lønnsomt å vite litt om hva som finnes i forhold til vedlikehold, varighet og pris. Skifte kledning gir også en mulighet til å endre uttrykket på boligen, om man ønsker det.

Bilde tatt før renovering. Foto: Bispereno, Instagram

Etterisolering

Du kan etterisolere vegger, gulv, tak og himlinger. Det er krav om at alle boliger som skal utleies skal være energimerket. Ved salg skal energimerking oppgis. Å etterisolere er en god investering, både økonomisk og for bedre komfort.

Innredning

Har du en uinnredet kjeller eller loft kan du få mye ekstra plass med å innrede dette. Farge- og materialvalg på gulv og himlinger har stor påvirkning på rommets uttrykk. Plassering av dører, trapper og vegger påvirker utnyttelse og arkitektonisk uttrykk.

Nytt kjøkken

Kjøkkenet er hjemmets hjerte, det sosiale samlingsstedet hvor måltider tilberedes og spises. Siden kjøkkenet er et av de dyreste rommene å endre på, er det viktig å gjøre en grundig vurdering av hvilke funksjonaliteter, design og løsninger som er viktige for deg. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med fagfolk i en tidlig fase, slik at du får det beste resultatet for deg!

Nytt bad

Badet er ikke lenger bare et sted der man pusser tenner og tar en dusj. Baderommet er der det er plass til alenetid og tid til ettertanke. Det skal gi deg en god start og en god avslutning på dagen. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom hvilke praktiske behov og ønsker man har, slik at sluttresultatet blir slik man har drømt om.

Garderobe

En garderobe skal bidra til et ryddigere rom samtidig som det bidrar til å ta vare på klærne og tingene dine. Den skal være funksjonell og tilpasset den personlige stilen som du har i huset. Med skyvedører kan plassen utnyttes optimalt, spesielt om man ikke har så stor plass ledig til åpne dører.

Ombygging

Du endrer deg gjennom livet, og det gjør også behovene til boligen. En godt planlagt ombygging gir deg løsninger som dekker både dagens og morgendagens behov, uten at du må bygge ny bolig. Våre forhandlere blir gjerne med på å lage et ideutkast til en løsning basert på deres ønsker og behov.

Påbygg og tilbygg

Trenger du mer plass kan du bygge på i høyden eller bredden. Dette tilpasses gjeldende reguleringsplaner og utnyttelsesgrader på tomten. En prosess med påbygg eller tilbygg starter ofte med å lage en skisse over mulighetene man har. Kontakt en håndverker tidlig i prosessen, slik at dere sammen kan finne de beste løsningene for deg, basert på dine ønsker og ideer.

Terrasser og plattinger

Lune uteplasser er koselige samlingsplasser for familie og venner. Uteplassen kan bygges både som plattinger og terrasser. Du skjermer for vind og innsyn med å bygge tilpassede levegger. Materialvalg og tilpassing til omgivelsene har stor betydning for hvordan uteplassen fremstår. Et tak over deler av uteplassen til å være med å utvide bruksmulighetene.

Ta kontakt med din nærmeste forhandler for en uforpliktende prat.
Finn din nærmeste Byggmann-forhandler her

Les også:
Renoverte arvebolig fra 1939
Hvordan skape den beste planløsningen

Renoverte arveboligen fra 1939

I Bispeveien på Lund i Kristiansand har familien nettopp flyttet inn i sin nyrenoverte bolig fra 1939.

Huset var opprinnelig en tomannsbolig som de hadde brukt som enebolig over lengre tid. Etterhvert som familien vokste og ble større, ble huset lite funksjonelt for familien på seks. De hadde behov for en ny planløsning som var tilpasset dem og deres behov.

Renovere eller flytte?

Familien startet planleggingen for det gamle huset. Det ble mye endringer underveis i prosessen, både i forhold til utleiedel, men også planløsningen og utbygging. Tilslutt kom det til et punkt hvor familien måtte bestemme seg for om de skulle renovere eller flytte.

«Det var onkelen til min bestefar som først bygde huset i 1939. Deretter kjøpte bestefar det av han og huset har vært barndomshjemmet til min mor.»

Et byggefirma med kvalitet i alle ledd

Familien bestemte seg derfor for å renovere det gamle huset som hadde gått i arv i flere generasjoner. De begynte å innhente priser fra tre ulike forhandlere. I tilbudsprosessen tok de kontakt med de ulike byggefirmaene, for å lufte interessen. Familien hadde laget en detaljert beskrivelse av hvordan de ønsket at familiehuset deres skulle bli. Deretter ble det befaring fra de ulike byggefirmaene, med gjennomgang av planene til familien. For dem var det viktig med et byggefirma som kunne levere kvaliteten de ønsket for resultatet. Valget falt dermed på Sørheim Bygg.

«Selvfølgelig har prisen mye og si, men valget falt på Sørheim Bygg, mest på grunn av gode referanser fra et annet prosjekt.»

Familien og byggefirmaet har hatt et åpent og godt samarbeid gjennom hele prosessen, fra start til slutt.

«Etter hvert som det dukket opp problemstillinger, ga de oss alltid gode tips og råd. Teamet på byggeplassen var enkle og forholde seg til og bedriften var svært dyktige til å ta gode avgjørelser og komme med forslag til endringer, akkurat slik vi ønsket.»

"Samarbeidet mellom kunden og oss på kontoret, og ikke minst de utførende, har vært upåklagelig. Hele prosessen fra start til slutt har rett og slett gått smertefritt"

Morten Homme fra Sørheim Bygg

Med utgangspunkt i en bolig fra 1939

Fasaden ble etterisolert og det ble montert Bergene Holm Nord stående kledning på hele boligen. Taket måtte også renoveres og det ble erstattet og etablert nye vinduer her og på resten av boligen. Dette ga boligen et helt annet uttrykk enn den opprinnelige tomannsboligen fra 1939.

 

Inne i huset ble første etasjen delvis åpnet opp ved å bytte ut bærevegger med dragere. Ytterdøren ble flyttet, slik at familien nå fikk en større gang enn det de hadde fra før. Hele første etasjen og trappeoppgangen ble gipset og malt, og badet i første etasjen ble modernisert med enkle grep. Det ble i tillegg satt inn ny peis i den nå åpne stue/kjøkken-sonen.

Sørheim Bygg AS var totalleverandører av til sammen syv fag – Tømrer, elektriker, rørlegger, maler, blikkenslager, murer og taktekker. Resten av andre etasje valgte familien og ordne selv med både nytt kjøkken og gulvlegging.

Gjør det til ditt.

Å bygge hus er for mange en stor drøm, og kanskje er ikke drømmen så langt unna?

 

Velger du Byggmann er du i trygge hender, der du kan fokusere på hvordan du vil ha det og hva det skal koste, mens vårt fokus er en enkel og effektiv prosess med kvalitet i alle ledd.

Sørheim Bygg
Kontakt: steffen@sorheimbygg.no
Tlf.: 47 38 13 14

Klikk her for å komme til nettsiden

Effektive boligbyggere

EFFEKTIVE BOLIGBYGGERE:

– Har du tomten, fikser vi resten!

Når du kommer til Byggmann Drammen, trenger du egentlig bare en tomt eller en idé. Herfra håndterer de alt fram til nøkkelen står i døra – enten du er profesjonell utbygger eller privatkunde.

– Badene ble heist på plass, komplett med dorullen hengende på veggen og håndkleet klart, sier selger og prosjektleder David Enok Nilsen.

Med så effektive byggemetoder, er det ikke rart det går unna når Byggmann Drammen setter i gang.

Den toetasjes åttemannsboligen i Solbergelva de begynte på i juli 2021, er allerede ferdigstilt.

– Lavblokka er oppført i fabrikkproduserte veggelementer, kombinert med ferdige baderomsmoduler. Da går ting raskt, selv om det alltid vil gjenstå en del håndverksarbeider før boligene er helt komplett, sier Nilsen.

Effektiv prosess

I løpet av den første uken på prosjektet, var veggene i første etasje på plass. Uken etter ble badene heist på plass, før gulvet mellom etasjene ble bygget.

Deretter ble prosessen med vegger og bad gjentatt i andre etasje, før taket ble heist på plass.

– Elementbygging er ikke bare effektivt, men gir også et kvalitetsmessig godt resultat. Dessuten er det mer miljøvennlig, med lite kapp og avfall i produksjonen, mener Nilsen.

"Vi har lang erfaring med å bygge boliger fra scratch som ikke er kataloghus."

David Enok Nilsen

Boligbygging fra A til Å

Åttemannsboligene i Solbergelva er et samarbeid med DakArk, som er arkitektkontoret til Byggmann Gruppen. Her har Nilsen og kollegene fått god hjelp med både prosjektering, beregninger og tegninger.

– Ofte er husmodellene i idékatalogen bare et utgangspunkt som kunden kan la seg inspirere av. Vi har lang erfaring med å bygge boliger fra scratch som ikke er kataloghus, forteller Nilsen.

Har du kjøpt deg en tomt, er det med andre ord bare å ta kontakt med Byggmann Drammen.

– Vi hjelper deg med byggesøknad og tegner et hus som passer til både tomten, dine ønsker og behov. Vil du ha alt nøkkelferdig, kan du få det. Eller vi kan avtale hva du eventuelt ønsker å gjøre selv.

Bli inspirert!

Idékatalogen til Byggmann er full av inspirerende husmodeller til små og store boligprosjekter.

Bestill katalogen her

Allsidige folk

Firmaet startet som Eurotec Entreprenør i 1993, og har lang erfaring i markedet. Etter hvert ble de medlem i Byggmann-kjeden, og driver i dag allsidig virksomhet.

– Vi driver ikke bare med nybygg av boliger, men også en del med rehabilitering og eiendomsforvaltning. I tillegg har vi flere utviklingsprosjekter i egen regi, forteller Nilsen.

Kundene er alt fra privatpersoner til proffkunder, som kanskje er den største kundegruppen.

– Nå for tiden har vi særlig fokus på B2B-markedet. Ofte er det utbyggere som skal drive utleie eller legge ut boligene for salg.

OM BYGGMANN

 • En av Norges største boligkjeder av frittstående byggefirma.
 • Den landsdekkende kjeden består av ca. 100 medlemsbedrifter som omsetter for ca. 3 mrd. kroner i året.
 • Kjeden har i over 35 år utviklet et av markedets mest komplette konsept for boligbyggere i Norge.
 • Byggmann Drammen har 15 ansatte inkludert håndverkere og administrasjon, med base på Lierstranda.
 • Kjedens hovedkontor ligger på Vigra ved Ålesund.

Jobber ikke bare lokalt

Byggmann Drammen har i dag en stab på 15 personer, inkludert fire i administrasjonen på Lierstranda.

Som medlemmer i Byggmann-kjeden, har de et solid fagmiljø å støtte seg på. Ved Byggmann Gruppen sitt hovedkontor i Ålesund sitter blant andre arkitekter, prosjektutviklere og markedsavdeling.

–  Å være en del Byggmann-systemet gjør oss til en betydelig større aktør. Det gir trygghet både for oss og kundene våre, mener Nilsen.

Selv om firmaet jobber mest i Drammen-distriktet, har de oppdrag også andre steder. Blant annet har de hatt hytteprosjekter både i Trysil og på Norefjell.

– For oss er det stor fordel å ha base i Drammens-distriktet. Med 3-4 timers kjøring i hver retning dekker vi veldig mye av det sentrale sør- og østlandsområdet.

Alle foto: Natalie Sæthre
Denne saken var opprinnelig publisert som annonsørinnhold i BA 2022

Bygde hus uten bekymringer

ROALD OG LENE BYGDE HUS UTEN BEKYMRINGER:

– Vi er ekstremt fornøyde

Å bygge hus kan være utmattende og slitsomt. Roald Hope Valle og Lene Valle Hope opplevde derimot en smertefri prosess da paret bygde sin nye funkisbolig på Seim.

– Vi kjøpte tomt i 2020. Deretter startet husbyggingen i januar/februar 2021. Et av våre ønsker var at kun én part skulle ha kontroll på hele byggeprosessen, fordi det ville gi minst bekymringer for vår del, sier Roald Hope Valle.

Løsningen ble Seim Bygg.

– Vi er ekstremt fornøyde, både med sluttresultatet og hvordan de har fulgt oss opp underveis. De har gjort en helt fantastisk jobb, skryter paret.

MODERNE: Den nye funkisboligen til Roald Hope Valle og Lene Valle Hope har tre etasjer. Det inkluderer en stor takterasse på hele 70 kvadratmeter. Bare vent til du ser utsikten…

– En drømmekunde

Det allsidige byggefirmaet tok mer enn gjerne på seg oppdraget. De er medlem av boligkjeden Byggmann, som har forhandlere over hele Norge.

– I tillegg har vi et selskap som heter Seim Eiendomsutvikling som driver med tomteutvikling. Seim Bygg leverer boliger, hytter og garasjer til disse tomtene, opplyser daglig leder Terje Seim.

Det var han som kom i kontakt med Roald og Lene da de var på utkikk etter en tomt i området.

– Dette var jo en drømmekunde! De var svært samarbeidsvillige og sammen fant vi gode løsninger, sier han.

Fra takterassen har du utsikt over nydelige Lurefjorden.

SEIM BYGG AS

 • Seim Bygg ble etablert i 2002. 12 ansatte, eks. innleid arbeidskraft.
 • Omsetter for rundt 30 millioner kroner i året.
 • Tilbyr tømreroppdrag til både privat og offentlig sektor.
 • Har spesialisert seg på nybygg, tilbygg, rehabilitering og næringsbygg.
 • Er forhandler av boligkjeden Byggmann, som tilbyr boliger, hytter og garasjer.
 • Er en lokal forhandler av Aubo Kjøkken, bad og garderobe.

Snakket i timevis

Etter at tomten var kjøpt, startet samtalene om hvilke muligheter paret hadde.

– Seim Bygg var behjelpelige med å treffe oss på ettermiddagstid. Vi kunne sitte i timevis og diskutere både hustype og innvendige løsninger. Til slutt kom vi frem til et hus vi var fornøyde med, sier Roald.

Han beskriver hjelpen de fikk som eksemplarisk.

– De var svært behjelpelige i alle faser. Du skal ta mange valg i en slik prosess – og du blir nesten lei av å ta disse valgene hele tiden, forteller paret.

Dette var første gang de var gjennom en slik omfattende byggeprosess.

– Alle involverte, inkludert underentreprenører, har gjort en særdeles profesjonell jobb. De veiledet oss og kom med gode råd og tips hele veien. Det var rett og slett bekymringsløst, sier Roald og Lene.

Funkisbolig med plass

Boligen, en funkisbolig på 200 kvadratmeter, består av tre etasjer og har blant annet en stor takterrasse på 70 kvadratmeter i tredje etasje.

– Vi er glade i å være ute, i tillegg gjør beliggenheten på huset at vi må opp i høyden. Det er en eksepsjonell utsikt som vi bare måtte ha, smiler Lene.

Det moderne funkishuset er tilrettelagt for overnattingsgjester.

– Nede har vi to doble soverom, kjellerstue med sovemuligheter og et gjestebad. Vi har voksne barn som skal ha muligheten til å besøke oss samtidig, sier paret.

Tilpass kataloghuset

Seim Bygg har vært tilknyttet Byggmann Gruppen siden 2008. Selv om kjeden har en rekke boliger i katalogen, står du fritt til å gjøre endringer og tilpasninger for å skape ditt drømmehjem.

– Vi er veldig fleksible og tilpasningsdyktige – og utfører mange ulike byggeoppdrag, forteller Seim.

De har samarbeidspartnere på alle nødvendige fag og er ansvarlig søker. I tillegg til å være en anerkjent boligbygger i området, utfører de mange rehabiliteringsoppdrag.

– Omtrent 40 prosent av arbeidstiden vår går til rehabilitering, tilbygg og ombygging av boliger, legger han til.

Lokale ansatte

Den lokale håndverksbedriften har alltid to eller tre lærlinger inne.

– Vi er veldig opptatt av å lære opp lokale og gode håndverkere, sier Seim.

De kan vise til trygg økonomi og lokale ansatte. Det tyder på en stabil og lojal arbeidskraft.

– Det gjør også at vi har god lokalkunnskap og kjenner godt til hva som er aktuelt i vårt område. I tillegg sørger eiendomsselskapet for at vi har tilgang til flotte tomteområder. Ved å bruke lokale og solide håndverksbedrifter tror jeg kunden blir fornøyd med resultatet, både nå og i lang tid fremover, avrunder Terje Seim.

Alle foto: Natalie Sæthre
Denne saken var opprinnelig publisert som annonsørinnhold i BA 2022

Precut og element

Det finnes mange måter å bygge et hus eller hytte på. Hos Byggmann har vi en egen husfabrikk som tilbyr precut og element. Men hva er egentlig precut og element, og hva er fordelen med dette når du skal bygge?

Du er kanskje midt i prosjektplanleggingen og har hørt begrepene precut og element, uten å vite helt hva de betyr og hvilke fordeler det gir. Vi skal her prøve å gi deg en god forklaring, slik at du får en dypere forståelse for nettopp disse begrepene.

Precut og element fungerer i grunnen som byggeklosser som bidrar til å effektivisere byggeprosessen. Det er husets vegger og tak som blir ferdig bygd innendørs og fraktet til arbeidsplassen for montering.

Element

Element kan brukes i mange typer bygg. Eksempelvis i leilighetsbygg, flermannsbolig, enebolig, hytter, naust og garasjer. Hos vår husfabrikk får du skreddersydde element til vegger, gulv og tak, også i kombinasjon med stål og betong. Vi bygger elementene innendørs i vår fabrikk, og frakter det til byggeplass klart til montering.

 

Fordelen med element er at det ikke tar lang tid fra arbeidet begynner, til huset står ferdig. Det reduserer også faren for fuktskader underveis, ettersom at elementene bygges og fraktes under tørre forhold.

Precut

Precut er ferdig kappede planker som er utfrest og nummerert, slik at det skal bli enkelt for de på byggeplassen å sette rammeverket sammen. Dette gjør byggeprosessen mer effektivt og nøyaktig ettersom alt er ferdig kappet og klart til montering.

 

Fordelen med precut er at man har mer fleksibilitet og større valgmuligheter når det kommer til utforming. Precut gjør det også enklere å gjøre endringer og spesialtilpasninger underveis i prosessen.

Spørsmål vi ofte får

Lurer du på hva prisen på et av Byggmann husene er eller om det går an å gjøre tilpasninger på et kataloghus? Da er du ikke alene. Vi har samlet opp noen av de spørsmålene vi får mest, slik at du enkelt kan få svar på noe av det du lurer på.

1. Hva er prisen?

Mange lurer på hva det koster å bygge hus – naturligvis!

Vi har dessverre ingen generell prisliste på våre kataloghus, fordi dette varierer veldig ut i fra hvor du ønsker å bygge, hvordan du vil bygge huset, hvilken type tomt du ønsker å bygge på, osv. Vi vil derfor oppfordre deg til å ta kontakt med din nærmeste Byggmann-forhandler, de gir deg gjerne et uforpliktende pristilbud og mange gode råd om husbygging.

En oversikt over våre forhandlere finner du her

2. Tilbyr dere bare nybygg?

“Tilbyr dere bare nybygg, eller har dere mulighet for utvikling av eksisterende bolig?”

Nei, i tillegg til hus, hytter og garasje, tar våre forhandlere på seg ulike prosjekt. Dette kan være alt fra større renoveringsoppdrag til mindre prosjekter, som feks. vinkjeller og betongtrapp til hagestue og naust. Ta kontakt med din nærmeste forhandler, så hjelper de deg med det du måtte ønske.

3. Tilpasninger

Våre kataloger fungerer som en inspirasjonskilde og et utgangspunkt for deg som ønsker å bygge. Vi har dyktige  arkitekter med høy kompetanse og lang erfaring, klare til å hjelpe deg med å gjøre ide til virkelighet! Her tilbyr vi tjenester innen fagområdene byggesøknad, prosjektering og arkitektur. De fleste av våre oppdrag strekker seg fra idè- og skissestadiet, til byggemeldings- og arbeidstegninger med detaljer.

 

Les også: Vårt arkitektkontor

4. Hvor finner jeg min nærmeste forhandler?

Vi har over 100 dyktige forhandlere spredt over hele landet, fra Alta i nord til Lindesnes i sør. Du finner en oversikt over våre forhandlere ved å klikke deg inn her.

På vårt arkitektkontor

La våre arkitekter hjelpe deg

Helt siden 1987 har Byggmann oppfylt mange boligdrømmer over hele landet og har erfart at ingen husdrømmer er like. Med vår solide erfaring og kunnskap innen byggprosjektering, kan vi hjelpe deg på veien slik ditt drømmehus blir akkurat som du vil ha det.

På arkitektkontoret til Byggmann sitter dyktige arkitekter med høy kompetanse og lang erfaring, klare til å hjelpe deg med å gjøre ide til virkelighet! Her tilbyr vi tjenester innen fagområdene byggesøknad, prosjektering og arkitektur. De fleste av våre oppdrag strekker seg fra idè- og skissestadiet, til byggemeldings- og arbeidstegninger med detaljer.

Vi gjør det til ditt

I vår nye huskatalog kan du finne 35 ulike husmodeller i ulike stiler, enten du liker moderne, tradisjonelle eller herskapelig stil. Våre kataloger skal fungere som en inspirasjonskilde for deg når du skal bygge bolig. Du kan gjøre akkurat de tilpasninger du ønsker og har du allerede en skisse så kan vi hjelpe deg med prosjekteringen.

Fra vårt kontor på Vigra utenfor Ålesund, betjener vi kunder over hele landet. Dette gjør at vi til enhver tid er involvert i prosjekter av ulike størrelser – fra garasjer, hytter og eneboliger, til større boligkomplekser og næringsbygg.